Co to jest WCAG?

Łukasz Wesołowski | 11 marca 2024 | Działania SEO | Brak komentarzy

wcag

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), znane po polsku jako Wytyczne Dostępności Treści Internetowych, stanowią międzynarodowy standard WCAG, mający na celu uczynienie internetu bardziej dostępnym dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. WCAG 2.1, najnowsza wersja tych wytycznych, wprowadza szereg wymogów WCAG, które mają na celu poprawę dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Kluczowe zasady WCAG

Podstawą standardu WCAG są cztery zasady WCAG: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność. Każda z nich kieruje się ku stworzeniu bardziej inkluzyjnego świata cyfrowego, gdzie treści są łatwiejsze do zrozumienia i używania przez wszystkich.

Ważniejsze wymogi do spełnienia

Aby strony internetowe i aplikacje mobilne były zgodne z WCAG 2.1, muszą spełniać szereg wymogów, które zapewniają ich dostępność dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Oto niektóre z kluczowych wymagań:

  1. Czytelny tekst – tekst na stronie musi być wystarczająco duży i kontrastowy, aby był łatwo czytelny dla użytkowników z zaburzeniami wzroku.
  2. Alternatywny opis dla obrazów i multimediów – wszystkie treści wizualne i dźwiękowe powinny posiadać tekstowe odpowiedniki, aby były dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących.
  3. Wskazanie aktualnego języka strony – język treści musi być jasno zaznaczony, aby umożliwić poprawne interpretowanie przez czytniki ekranu.
  4. Elastyczność w dostosowywaniu czcionek i kontrastu – użytkownicy powinni mieć możliwość dostosowania wielkości czcionek i kontrastu treści do własnych potrzeb.
  5. Spójne i sensowne tytuły oraz nagłówki – struktura strony musi być logiczna i zrozumiała, co ułatwia nawigację.
  6. Intuicyjna nawigacja po stronie – elementy nawigacyjne muszą być łatwo dostępne i możliwe do obsługi za pomocą różnych metod, w tym klawiatury.
  7. Możliwość korzystania z witryny tylko za pomocą klawiatury – wszystkie funkcje strony muszą być dostępne bez konieczności używania myszki.
  8. Wsparcie dla użytkowników korzystających z technologii wspomagających – strona powinna być kompatybilna z popularnymi czytnikami ekranu i innymi narzędziami.
  9. Możliwość wyłączenia animacji – animacje mogą być niekomfortowe dla niektórych użytkowników; powinna istnieć opcja ich wyłączenia.
  10. Wsparcie dla urządzeń mobilnych – strona musi być responsywna i dostosowana do korzystania na różnych urządzeniach.

Powyższe wymogi są kluczowymi elementami, które każda strona internetowa i aplikacja mobilna powinna spełniać, aby być zgodną z WCAG AA, najczęściej stosowanym poziomem dostępności. Przestrzeganie tych zasad nie tylko pomaga uniknąć konsekwencji prawnych, ale przede wszystkim zapewnia równy dostęp do treści cyfrowych dla wszystkich użytkowników.

Poziomy konformacji WCAG

WCAG poziomy dostępności są podzielone na A, AA i AAA, gdzie WCAG AA jest najczęściej przyjmowanym standardem. Każdy poziom dodaje kolejne wymogi, aby uczynić treści bardziej dostępne. WCAG 2.1 co to jest? To właśnie rozszerzenie wcześniejszych wytycznych o nowe kryteria dotyczące mobilności, słuchu, wzroku i zdolności poznawczych.

Obowiązek stosowania WCAG

Wymogi WCAG mają zastosowanie głównie do podmiotów publicznych, które muszą zapewnić, że ich serwisy internetowe i aplikacje mobilne są zgodne z wytycznymi. W Polsce WCAG po polsku oznacza konieczność przygotowania deklaracji dostępności i zastosowania się do wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Przyszłość i WCAG 3

Chociaż WCAG 2.1 jest obecnie najbardziej aktualnym standardem, trwają prace nad WCAG 3, które mają na celu dalsze rozszerzenie i dostosowanie wytycznych do szybko zmieniającego się świata technologii i potrzeb użytkowników.

Jak zapewnić zgodność z WCAG?

Zapewnienie zgodności z WCAG obejmuje szereg działań, takich jak zapewnienie czytelnego tekstu, alternatywnych opisów dla multimediów, intuicyjnej nawigacji, wsparcia dla technologii asystujących i dostosowywania się do potrzeb użytkowników urządzeń mobilnych. Narzędzia takie jak wtyczka accessMate mogą ułatwić osiągnięcie tych celów, oferując rozwiązania dostosowane do wymogów dostępności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SEO BLOG

Zapoznaj się z nowościami z branży SEO i zobacz co nowego jest na blogu

open graph
Jak Open Graph pomaga zwiększyć ruch na stronie internetowej?

Zrozumienie, w jaki sposób Open Graph może wpłynąć na zwiększenie ruchu na stronie internetowej, stanowi istotny element skutecznej obecności...

meta description
Co to jest meta description?

Meta description, znany również jako opis meta, to krótki fragment tekstu wyświetlający się pod tytułem strony w wynikach wyszukiwania....

co to jest url
Co to jest URL?

Adres URL, znany również jako Uniform Resource Locator, jest terminem technicznym odnoszącym się do ujednoliconego lokalizatora zasobów. Służy on...

wcag
Co to jest WCAG?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), znane po polsku jako Wytyczne Dostępności Treści Internetowych, stanowią międzynarodowy standard WCAG, mający na...

SEO BLOG