662050685 kontakt@dolp.pl

Audyt strony są to działania, które mają na celu poznanie struktury serwisu. Wykonany przez sprawnego audytora pozwoli w krótkim czasie rozpoznać niedobory. I zaplanować kolejne kroki związane z pozycjonowaniem, które poprzedzi optymalizacja.

Audyt strony i zadania główne

– decydującym aspektem jest obecność strony głównej na szczycie listy wyszukiwania. Jeśli jest inaczej, będzie to pierwszy punkt do skorygowania na liście audytu.
– badanie parametrem „site” da pogląd na zestaw podstron na liście zindeksowanych pozycji. Brakujące podstrony lądują na liście spraw do załatwienia.
– kolejnym punktem jest ustalenie rozbieżności pomiędzy wersją mobilną i na komputery stacjonarne.

Prace do wykonania w obrębie strony

Kluczowym miejscem jest sekcja nagłówkowa – head. Rozpatruje się dwa tagi, mające zasadniczy wpływ na sposób prezentacji treści wyświetlanych przez przeglądarkę.
–„title” – tag prezentujący tytuły strony, który powinien być unikalny.
–„description” – tag, dzięki któremu przeglądarka wyświetla treści o stronie zgodnie z życzeniem właściciela.
– ocena treści serwisu powinna stwierdzić jego przydatność dla internautów na podstawie zestawu słów kluczowych porównany z listą sugestii prezentowanych przez przeglądarkę.
– również audyt strony przeprowadza się w poszukiwaniu duplikatów treści. W dalszych krokach zaleca się usunięcie niepożądanych fragmentów, gdyż zaniżają ocenę serwisu.

Indeksacja i dostępność dla robotów

W trakcie prac przeglądowych i audytu strony trzeba znaleźć dwa pliki i jedno polecenie.
– obecność mapy serwisu ułatwia robotom poruszanie się w jego zasobach.
– plik robot. txt informuje roboty wyszukiwarek, co mogą robić, odwiedzając serwis i jego podstrony.
– polecenie „noindex” również informuje roboty o możliwości indeksowania podstron.
Nie należy go nadużywać.

Linkowanie wewnętrzne i na zewnątrz

– linkowanie zewnętrzne to element pozycjonowania serwisu. Należy wnikliwie zbadać jego strukturę, ponieważ może wpływać na ocenę przydzieloną serwisowi przez roboty indeksujące. Często nazywany jako kompleksowy link building ma bardzo duże znaczenie w uzyskiwaniu lepszych pozycji.
– drugim istotnym elementem jest linkowanie wewnętrzne, którego prawidłowe wykonanie zapewnia bezkonfliktowe poruszanie się po zasobach serwisu.

Jak przeprowadzić sprawny audyt strony?
5 (100%) 3 głosów